Registrace

On-line registrace bude otevřena do 15.8.2022. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem.


Registrační poplatky

VŠ - lékař/ nelékař - člen ČSNM, SSNM

2 500 Kč

VŠ - lékař/ nelékař - nečlen ČSNM, SSNM

3 000 Kč

NLZP - zdravotní sestra, laborant, radiologický asistent - člen ČSNM, SSNM, ČAS

2 000 Kč

NLZP - zdravotní sestra, laborant, radiologický asistent - nečlen ČSNM, SSNM, ČAS

2 500 Kč

Vyzvaný přednášející

bez poplatku

Aktivní účastník do 35 let

bez poplatku

Čestný člen ČSNM, SSNM

bez poplatku

Firemní účastník - vystavující firma

2 500 Kč

Firemní účastník - nevystavující firma 

5 500 Kč

Oběd (8.9.2022)

350 Kč

Společenský večer (8.9.2022)

300 Kč

Potvrzení registrace a platba

Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát kongresu, Lucie Lapešová, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na kongres obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail: fakturace@hanzo.cz. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet kongresu.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. Veškeré poplatky, vyjma ubytování, musí být uhrazeny nejpozději do 28.8.2022. Registrace neuhrazené do 28.8.2022 budou automaticky stornovány.

Bezplatné storno účasti je možné do 15.8.2022. Při zrušení registrace od 16.8.2022 do 26.8.2022 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu nebo v případě neoznámeného storna není možné účastnický poplatek vrátit. Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz.

Bezplatné storno již uhrazeného ubytování je možné do 10.8.2022. Při zrušení rezervace od 11.8.2022 do 18.8.2022 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného ubytování. Po tomto termínu nebo v případě neoznámeného storna není možné platbu vrátit. Rezervaci ubytování je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Rezervaci ubytování je nutné VŽDY rušit u organizátora akce, nikoliv na hotelové recepci.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky: FIO banka, a.s.

Adresa banky: Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové

Majitel účtu: HANZO Production, spol. s r.o.

Adresa majitele účtu: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

Číslo účtu: 250 028 8273/2010

IBAN: CZ172 010 000 000 250 028 8273

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o..

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

Aktivní účast

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt prodloužen do 14.7.2022. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Pokyny pro autory

Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každého abstraktu je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ poster). Maximální délka abstraktu je stanovena na 250 slov.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí abstraktu informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce.