60. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

25.-27. září 2024

Aktivní účast

Termín pro příjem abstrakt do 30.6.2024. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Pokyny pro autory

Žádáme všechny autory, aby dodržovali následující pravidla a doporučení.

U každého abstraktu je nutno uvést název práce, autory (příjmení, jméno) včetně příslušných afiliací, označit prezentujícího autora (pokud není prvním v pořadí autorů), jeho kontaktní e-mail a preferovanou formu prezentace (orální/ poster). Maximální délka abstraktu je stanovena na 250 slov.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí abstraktu informováni nejpozději v okamžiku zveřejnění finálního programu. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu, případné přesunutí práce do posterové sekce.

Posterová sekce

Rozhodnutí, zda byl váš abstrakt přijat do posterové sekce Vám bude doručeno e-mailem. Velikost posteru 120x90 cm (v x š).