59. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

1.-3. listopadu 2023

Program


Středa 1.11.2023, sál Diamant

12.30-13.00 Slavnostní zahájení

13.00-13.15 Předání cen Časopisu

13.15-13.45 Čestné členství

13.45-14.15 Dienstbierova přednáška

Klinický výskum s diagnostickými rádiofarmakami ako kontinuum poznania 

doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D.

Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava 


14.15-14.40 Kávová přestávka


14.40-16.10 Blok II Konvenční NM 1

Předsedající: Šimánek M., Kamínek M.

Nálezy opuštěných zdrojů, aneb co lze zažít na SÚJB (Nožičková J. )

Prognostický význam Myocardial blood flow a Coronary flow reserve pomocí dynamického SPECT myokardu na CZT SPECT kameře (Kamínek M.)

Riziko renálního poškození u dětí s VUR III. stupně podle gradingu 99mTc-DMSA scanu (Chroustová D.)

Naše zkušenosti s SPECT/CT krevního poolu při scintigrafii skeletu (Šimánková D.)

Přínos celotělové SPECT/CT u scintigrafie skeletu (Šimánek M.)

Srovnání výsledků vyšetření scintigrafie nadledvin s 6 beta-[131I]-iodomethyl-19-norcholesterol a katetrizace suprarenálních žil spojené se stanovením aldosteronu (první výsledky) (Špitálníková S.)

99mTcDPD scintigrafie – kvantifikace akumulace v srdci, srovnání Peruginiho stupnice s hodnotami IMA při monitoraci terapie (Buncová M.)


16.10-16.25 Kávová přestávka, Firemní expozice  


16.25-17.10 Blok VII Edukativní blok Scintigrafie skeletu dnešním pohledem

Předsedající: Havel M., Libus M.

Kostní nádory (Libus P.)

Pohled klinika (Kašpárek R., Havel M.)


17.10-17.30 Kávová přestávka, Firemní expozice


17.30-18.15 Sympozium Pfizer: Scintigrafie v detekci srdeční amyloidózy

Předsedající: Paleček T., Zogala D.

Srdeční amyloidóza v 10 minutách (Paleček T.)

NM u srdeční amyloidózy: Jak to děláte u vás? (Zogala D.)

Interaktivní kazuistiky (Paleček T., Zogala D.)

18.30-19.00 Sympozium BANK.SYS: AnyScan TRIO Triple-Detector SPECT/CT and SPECT/CT/PET   

Předsedající: Szabó L., BANK.SYS

Lecturer: Sándor Barna MD, PhD (HU)


Středa 1.11.2023, salonek Silver

09.30-10.30 Hands On - FDG PET: Úskalí fyziologických variant

Lektor: Kaliská L.

11.00-12.00 Hands On - PSMA PET: Případy pro začátečníky

Lektor: Zogala D.

19.15-19.45 Poděkování partnerům konferenceČtvrtek 2.11.2023, sál Diamant

08.00-09.15 Kulatý stůl: Berčík Č., Štědrová V. (SÚJB), Ptáček J., Steinberger T. (fyzici), Havel M., Špalková I. (lékaři)

Předsedající: Kráčmerová T., Koláček M.


09.15-09.30 Kávová přestávka


09.30-10.30 Blok VII Edukativní blok Terapie Ca prostaty: 177LuPSMA v kontextu

Předsedající: Študentová H., Zogala D.

Terapie karcinomu prostaty: Chirurgie, radioterapie, hormony - jak se v tom vyznat? (Študentová H.)

Teranostika karcinomu prostaty: Výzva pro lékaře NM (Henzlová L.)

177LuPSMA: Radiologický fyzik v akci (dozimetrie, radiační ochrana) (Karhan P.)


10.30-10.45 Kávová přestávka, Firemní expozice  


10.45-11.30 Sympozium Stargen: New trends in hybrid imaging technology - new generation digital PET/CT

Předsedající: Jerzy T. Masiakowski, Maxime Teisseire, Jakub Siennicki, Lukáš Duba

New trend – theranostics

Digital PET/CT of the new generation - Omni Legend


11.30-11.45 Kávová přestávka, Firemní expozice


11.45-12.30 Sympozium MGP: NM v diagnostice malabsorpce žlučových kyselin

Předsedající: Bureš J., Zogala D.

Malabsorpce žlučových kyselin: Obecný úvod (Bureš J., Kohoutová D.)

NM a malabsorpce žl. kyselin: Naše zkušenosti (Zogala D.) 

Diskuze


12.30-13.30 Oběd


13.30-14.30 Blok V PET a terapie   

Předsedající: Lančová L., Quinn L.

Jak častá je akumulace 68Ga-DOTA-TOC v ganglion stellatum? (Šimánková D.)

Kvantitativní hodnocení interim PET/CT u pacientů s lymfomem z buněk plášťové zóny jako prediktor délky přežití (Ičová V.)

Zkušenosti s peptidovou receptorovou radionuklidovou terapií ve Fakultní nemocnici v Motole (Lančová L.)

Využití PRRT v terapii meningeomů (Quinn L.)


14.30-14.45 Kávová přestávka, Firemní expozice


14.45-16.30 Blok VIII Kazuistiky mladých lékařů

Předsedající: Zogala D., Havel M.

Detekce adenomu či hyperplázie příštitného tělíska metodami nukleární medicíny (Konfrštová P.)

Scintigrafie značenými leukocyty u Stillovy choroby (Nováková L.)

Vliv léčby 177Lu-oxodotreotidem na funkci solitární ledviny (Doležílek M.)

Ventilačně perfuzní scintigrafie u pacientky s vaskulitidou plicních tepen (Hudson L.)

TTR amyloidóza myokardu s ložiskovým postižením plic. - kazuistika (Tecl M.)

Nádor vs. hematom u pacientky po kardiochirurgickém výkonu – kazuistika (Bukovanský K.)

Přínos hybridní diagnostické metody v primodiagnostice karcinomu štítné žlázy – kazuistika (Andrejčáková K.)

17.00-18.00 Plenární schůze


Čtvrtek 2.11.2023, sál Gold

09.45-11.30 Blok Paralelní - TO sekce

Předsedající: Kuníková I., Hefka P.

Jak prospět pacientům a ulehčit práci sestrám (Schejbalová J.)

Závislost šumu v PET obraze na aplikované aktivitě, hmotnosti a BMI pacienta (Adamcová V.)

Scintigrafie čelistního kloubu (TMK) (Blaževič M.)

Použití dlouhodobých invazivních vstupů při PET/CT (Horáková K.)

Senilní TTR amyloidóza a DPD scan (Dombková H.)

Scintigrafie dopaminových receptorů (DaTSCAN) (Mrózek J.)

První zkušenosti s novým typem hybridní gama kamery ANYSCAN SC TRIO SPECT/CT na pracovišti ONM Pelhřimov - zavedení nových metodik do stávajících vyšetřovacích postupů (Šejnostová Z., Bartošová K.) Čtvrtek 2.11.2023, salonek Silver

08.15-09.15 Hands On - NM a Parkinsonizmus: Jak obarvit šedou zónu?

Lektor: Balážová Z.Pátek 3.11.2023, sál Diamant

09.15-10.30 Blok IX RF sekce

Předsedající: Vlk M., Žilková K.

Highlights z EANM 2023 (Vlk M., Žilková K.)

Cyklotron Kiube 150 – stabilita a potenciál výroby radiofarmak v ÚJV Řež (Komžák O.)

Fágová terapie značená radionuklidy - první zkušenosti (Moša M.)

Vysvětlení a doporučení vyplývající z kontrol pracovišť SÚKL, diskuze (Žilková K.)


10.30-11.00 Kávová přestávka, Firemní expozice


11.00-11.20 Zvláštní host: Nová legislativní úprava zdravotnických prostředků

Mgr. Kolářová Helena, Český metrologický institut

11.20-12.20 Interaktivní znalostní kvíz: Co jste si z DNM zapamatovali?

Předsedající: Havel M., Zogala D.

12.20-12.30 Slavnostní zakončení, Předání cen za nejlepší přednášku a poster


Pátek 3.11.2023, sál Sapphire

08.45-09.30 Poster Walk


Pátek 3.11.2023, salonek Silver

09.00-10.00 Hands On - PSMA PET: Případy pro pokročilé

Lektor: Zogala D.

10.15-11.15 Hands On - NM v pneumologii: Rozzářené plíce

Lektor: Šimánek M.Posterová sekce

Klinická sekce

Vyšetření pacienta s diabetes mellitus pomocí PET/CT (Smolková K.)

Lymfedém a lymfoscintigrafie dolních končetin u adolescenta (Širůček P.)

Časný SPECT/LDCT při vyšetření skeletu - využití pro diagnostiku čistě měkkotkáňových lézí (Martínková V.)

FDG PET/CT u pacientů s mnohočetným myelomem a extramedulárním postižením (Havlová G.)

Kvantitativní analýza perfuze mozku pomocí Neurogamu se zaměřením k časné diagnostice Alzheimerovy nemoci (Píchová R.)

Fyzikální sekce

Radiační zátěž pacientky při aplikaci diagnostického 125I zrna do mléčné žlázy za účelem lokalizace nehmatných lézí (Pecháček M.)

Umělá inteligence (AI) nejen v zobrazovacích metodách (Materová H.)

T-O sekce

Scintigrafické zobrazení pasáže trávicí trubicí u pacienta s PEG (Kaňková L.)